Mikail Bora Kaplan

Önemli! Avukat değilim! Dosyanız olduğunu söyleyip, adımı kullanarak sizden para ve benzeri şey talep edenlere itibar etmeyiniz! Polis veya savcılığa şikayet ediniz! ———— 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2018 yılında “Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyatî Tedbirler” konulu tezimle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans eğitimimi tamamladım.

Mikail Bora Kaplan

Ben Kimim?

hakkımızda

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2018 yılında “Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyatî Tedbirler” konulu tezimle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2018 yılında başladığım özel hukuk doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam etmekteyim. 2017 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmekteyim.
 

Tüm Yayınlarım

Kitaplar
Sınai Mülkiyet Kanunu’nda İhtiyatî Tedbirler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

İnceleyin

Makaleler
Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişi Raporu ile Uzman Görüşü Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi, TAUHFD, 2022/2, s. 557-586.

İnceleyin

Kitaplar
Cezalandırıcı Tazminat ve Medeni Ceza Kavramlarının Karşılaştırılması, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, ed. Doç. Dr. Başak Baysal, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017 (Eş yazar – Aylin Hekim).

İnceleyin

Makaleler
Özel Okullar İle Özel Öğrenci Yurt ve Benzeri Kurumların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi: İİK m. 362/a Hükmünün Değerlendirilmesi, SÜHFD, C. 28, S. 3, 2020, s. 1061-1082 (Eş yazar – Dr. Öğr. Üyesi Anıl Köroğlu).

İnceleyin

Kitaplar
Yapısal Yatkınlıkta Nedenselliğin Kurulması ve Riskin Paylaşılması, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, ed. Doç. Dr. Başak Baysal, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016 (Eş yazar – Ege Türel).

İnceleyin

Uzmanlık Alanlarım

Medenî Usûl Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Blog & Haberler

Bir süredir ismim kullanılarak avukatlık mesleği üzerinden sahte belgeler düzenlenmekte ve muhtelif dolandırıcılık girişimlerinde bulunulmaktadır.

Mahkeme, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir (HMK m. 266, I). Bunun üzerine bilirkişi, görevi kapsamında kalan konular hakkında oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak mahkemeye bildirir (HMK m. 279, I). Bilirkişi delili, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesinde düzenlenen uzman görüşünden farklıdır. Uzman görüşü, tarafların, yargılama konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak uzmanından bilimsel mütalâa alması durumunda ortaya çıkar (HMK m. 293, I). Bazı durumlarda, bilirkişi raporunda yapılan tespitler ile uzman görüşüyle ortaya çıkan durum arasında çelişki olabilir. Bu çelişkinin giderilmesi hukukî dinlenilme hakkının bir gereğidir.

Bana Ulaşın

Bana Mesaj Atın

İletişim Bilgileri

  • Adres
    İstanbul
  • Telefon
  • Email